top of page

"מחקר יוצר" המאפיין את המסלול, חותר לפיתוח של מתודולוגיות עבודה עצמאיות, ניסיוניות וייחודיות. פעולה מחקרית המפגישה את הסטודנטים עם חומרים, טכנולוגיות ותהליכי עבודה מגוונים ודוחפת ליצירה של הקשרים, חוויות ונרטיבים חדשים. במהלך הלימודים הסטודנטים.ות בוחנים את המשמעויות החברתיות, תרבותיות ואתיות של אובייקטים ופרקטיקות של עיצוב אובייקטים. הם.ן מנתחים.ות ומבקרים.ות את התרבותי העכשווי ומציעים.ות דרכי מחשבה חדשות בהתבסס על ממצאי המחקר. הם.ן מתנסים.ות בחשיבה ביקורתית, עבודת סטודיו, העמדת תערוכה, שיתופי פעולה, חומרים חכמים ועבודה עם מדענים, עיצוב תהליכים וחוויות, ניסוח מתודולוגיות מחקר אישיות, ניסוח של פורמטים חדשים ליצירה ותצוגה, ועוד

שיתופי פעולה לדוגמא שהתנהלו במסלול:

שיתוף פעולה מתמשך עם המכון לכימיה והמרכז לננו-טכנולוגיה באוניברסיטה העברית בפיתוח חומרים חדשים.

BauNow –שיתוף פעולה עם אונ’ אנהאלט (גרמניה) החוקר את המשמעויות החדשות של תנועת הבאוהאוס לרגל 100 שנים להיווסדה.

 Designtist מעבדת עתיד - שיתוף פעולה עם גופי מחקר ופיתוח כמו GM, מכון ויצמן ומיקרוסופט

דבר ראש המסלול ↓
אודות עיצוב
אודות עיצוב

מסלול 'אודות עיצוב' מהווה מסגרת ייחודית המכשירה מעצבים.ות להשתלב בעולם העיצוב המקומי והבינלאומי ולהחזיק סטודיו פעיל ופורה. המסלול פועל כמעבדה רעיונית התומכת בבניית גוף עבודות מקורי וחקרני מתוך שאיפה להרחיב את גבולות השדה ולקחת חלק פעיל בניסוחה של תרבות עכשווית, תוך שימת דגש על הקשר בין המעצב.ת לבין החברה בה הוא יוצר.

 דבר ראש המסלול, טל מור סיני

בוגרים יקרים, שמחתי ללוות ולצפות בהתפתחות אתר זה המאפשר לראשונה בחינה רוחבית בין מסלולית של תחומי העניין שלכם כיוצרים. מגוון נושאי הפרויקטים מרשים ומייצג את קריאת הכיוון שעולם העיצוב מקבל בתקופה מורכבת זו של ההיסטוריה, ואת האפשרות של עיצוב להיות כלי משמעותי לשינוי אשר מתייחס לבעיות דחופות ומורכבות הנוגעות לחברה, לכלכלה, לחינוך ולסביבה אך גם שואל שאלות חשובות על המקום של עיצוב כחלק מהתרבות הישראלית.

אני מברך את הישגיכם המרשימים ומאחל לכם הצלחה רבה

דבר ראש המסלול ↑
נדידת האבנים

נמרוד אזולאי

דואט

נעה אילן

צלקט

נעמה בן-צור שפרינץ

עלי אדמות

ענת גלזר

הגֶן הבוטני

מרוה מור

גלזורה עצמאית

יוסף רגבי

bottom of page