top of page

הקול או כלום

עוזרים חכמים בסביבה ביתית - בין הבטחה למציאות

שי עשור

בהנחיית ד"ר רומי מיקולינסקי

ניהול עיצוב וחדשנות

כיצד נוכל לספק מענה אפקטיבי וכן לצרכי המשתמשים בעידן הדיגיטלי באמצעות טכנולוגיית קול בסביבה הביתית?

ככל שהשירותים החכמים הופכים נגישים יותר, כך מתעצם הפער בין השיח הביקורתי אודות השפעות הטכנולוגיה על החברה, לסנטימנט העולה מצד המשתמשים, המבוסס ברובו על סיפוק צרכים ומתן פתרונות נקודתיים. הקול או כלום בוחן פער זה דרך הפריזמה של רמקולים חכמים (עזרים קוליים בסביבה ביתית). הפרויקט מציע מרחבים להתערבות בפיתוח ממשקי קול (VUI) הנותנים עדיפות לצרכים האותנטיים של המשתמשים על פני האג'נדה התאגידית והשיקולים מסחריים.

ההשפעה הגדולה של שירותים טכנולוגיים עליי ועל הסביבה שלי, הייתה נקודת המוצא למחקר הבוחן את השימוש וההתנהגות האנושית במרחבים דיגיטליים, מבעד לעדשה חדשה המבוססת על טכנולוגית קול. התוצאה הסופית מבקשת להציע עתיד קרוב אלטרנטיבי, בו ממשק קולי מעניק ערך משמעותי למשתמשים ומסייע בניהול שגרת החיים הבודדה לעיתים, והעמוסה במידע ותוכן.

שי עשור הוא יועץ אסטרטגי ומומחה תוכן. כיזם חברתי היה מחלוצי ניהול הקהילות בארץ, בשנים האחרונות הוא מתמקד במחקר עיצוב של טכנולוגיה דיגיטלית. פרויקט הגמר שלו במסגרת התכנית בחן את השימושיות של רמקולים חכמים ומציע פרדיגמה חדשה לממשק משתמש של עוזרים קוליים.

ביו / Bio

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

ilannoa.wixsite.com/touchdictionary

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

להורדה PDF
פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

Who Knows? / The Voice Within

שי עשור

bottom of page