top of page

הנעה לפעולה לפעילות גופנית: עיצוב התנהגותי בתנאי אי ודאות

גדי ליסק

בהנחיית ד"ר יונה וייץ

ניהול עיצוב וחדשנות

מהם התפקידים של מאפיינים אישיים באימוץ ושמירת אורח חיים בריא?

רקע: כ-60% ממקרי מוות בעולם צפויים להיגרם כתוצאה ממחלות אשר מושפעות מאורח החיים. על-פי הספרות, מאפיינים פסיכולוגיים אישיים עומדים בבסיס המסוגלות לניהול אורח חיים בריא (אח"ב). מטרות: מחקר זה ניסה לפענח גורמים לתופעת מסוגלות נמוכה לביצוע פעילות גופנית (פ"ג) ולהציע כלי התערבותי להנעה לביצוע פ"ג באוכלוסייה בוגרת (18+) בישראל; במקרה בוחן קיצון – מגפת הקורונה, הכולל עליה בשהות ובעבודה מהבית. שיטה: עבודת השדה התבססה על מחקר עיצוב משתף יישומי וכללה 13 ראיונות עומק חצי מובנים עם 8 מומחים.יות ועם 5 מידעניות.ים ושאלון מקוון כמותני-איכותני עם 35 מידעניות.ים. ממצאים עיקריים: זוהו גורמים מסייעים וחסמים המצויים על שלושה מנעדי התנהגות: א) מנעד יכולת שליטה באירועי החיים (locus of Control) הכולל חסם היעדר קשר זמין תומך מותאם אישית וחסם תליית האחריות לביצוע פ"ג בגורמים חיצוניים ליחיד.ה; ב) מנעד לכידות (Coherence) הכולל חסם 'אח"ב כעול יוצר מתח' וחסם קושי בארגון פעילויות יומיות; ג) מנעד תיעדוף פעילויות מתוך ראיה קצרה או ארוכת טווח, הכולל חסמי 'משיכה לנוחות של הרגע' ו'דחיינות'. מסקנות: עבור הצורך להתארגנות לשמירת בריאות עובדים.ות מהבית עקב הקורונה, אופיינה אפליקציה מבוססת AI המעודדת מפגשי פ"ג וירטואליים לבעלי.ות מסוגלות נמוכה להשגת ביצוע פ"ג סדירה ושינוי תפישת מסוגלות; וזאת על בסיס טריגרים לפעולה הכוללים הכרה במאפיינים אישיים, קשר אישי תומך, קשרי קהילה בלתי שיפוטיים, מענה על צרכים ייחודיים, המרצה ופידבק ושינוי התנהגות מדיד.

Keywords: COVID-19, behavioral design, physical activity, motivation, efficacy, health and fitness apps, mobile health, digital mental health interventions, smartphonesגדי ליסק הוא בוגר לימודי דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית עם התמחות ברפואה התנהגותית (2004) מ-The Chicago School of Professional Psychology; מוסמך האגודה הישראלית לביופידבק ומטפל ומדריך מוסמך בשיטת פלדנקרייז. גדי משלב ידע מקצועי רב-דיסצפלנרי בהתמחותו בהתנהגות בריאותית ובאורח חיים מניעתי ויישם ידע זה בשילוב כלים עיצוביים במחקר פרויקט הגמר במסלול ניהול עיצוב וחדשנות; פרויקט שחקר גורמים המניעים ומעכבים הנעת א.נשים לביצוע פעילות גופנית. ידע זה מהווה בסיס לפרויקטים בהמשך, במיוחד אלה העוסקים בזיהוי מניעי התנהגות עבור שינוי התנהגות.

ביו / Bio

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

ilannoa.wixsite.com/touchdictionary

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

Self-efficacy for physical activity: Behavior design in uncertain conditions

גדי ליסק

bottom of page