top of page

אמפתיה בתקשורת דיגיטלית כתובה

אבי קפלן

בהנחיית מורן זרחי

ניהול עיצוב וחדשנות

כיצד ניתן להעצים הבעת והבנת רגשות בתקשורת דיגיטלית כתובה?

פרויקט מחקרי זה מתמודד עם הקושי והמחסור בהבעת אמפתיה בתקשורת דיגיטלית כתובה, בכדי לעזור להביע אמפתיה בתקשורת דיגיטלית כתובה בה מרבית המידע הרגשי אודות האחר נעדר. בתקשורת דיגיטלית כתובה מאפיינים כמו הבעות פנים, שפת גוף ואינטונציה אינם קיימים בשונה מתקשורת פנים אל פנים בו אנו מסתמכים על רמזים אלו בכדי להבין ולהרגיש את מצבו הרגשי של האחר.
מחקרים בארה״ב מראים כי 70% מהתקשורת הבינאישית של מילניאלז ודור ה-Z מתבצעת באמצעים דיגיטליים כתובים. תקשורת דיגיטלית כתובה מאופיינת בין הייתר בהודעות קצרות המגבילות שיתוף והבעת רגשות בצורה אינטואטיבית. מחקר שהתרחש בשני העשורים האחרונים מצא כי ישנו ירידה בדאגה אמפתית וביכולת לאמץ פרספקטיבה של אדם אחר. ירידה זו משפיעה לרעה על יצירת קשרים בינאישים.
אני מאמין כי מגפת הבדידות העולמית הינה תוצאה ישירה של הנ״ל. הפרויקט שלי מכוון ליצור אפשרויות להבעות רגשות בתקשורת דיגיטלית כתובה ועל ידי כך לחזק קשרים בינאישיים ואת שלומותו של אדם.
בכדי ליצור אמפתיה בתקשורת דיגיטלית כתובה עשיתי שימוש במחקר עיצוב, מחקר איכותני ממוקד אנוש שכלל שלושה סבבים של מחקר מייצר שחשפו דפוסי תקשורת מתוך 17 המשתתפים ונחשפו תובנות מפתח שמתוכם פותח wireframe פרוטוטיפ הנקרא +Text. על ידו נעשו שני סבבים של מחקר הערכתי בהם התקיימו בדיקות עם משתמשי קצה ומומחים. +Text היינו תוסף לאפליקציות התכתבויות הכולל בתוכו ארבעה פיצ׳רים המוסיפים עומק ועוד רבדים רגשיים לתקשורת דיגיטלית כתובה.

אבי קפלן הוא צורף ומנהל עיצוב, בעשור האחרון עבודתו התמקדה בקשרים בינאישיים על רבדיו וצורותיו השונים. הוא עסק כמפתח מענים ותוכניות אסטרטגיות עבור בני נוער וצעירים בסיכון והשתתף במלגה המשלבת אומנות בקהילה בסטודיו שיתופי בקיבוץ עמיר. בנוסף השתתף בתוכנית יזמות של פייסבוק בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים בכדי למצוא פתרונות לבעיית בריונות רשת.

ביו / Bio

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

ilannoa.wixsite.com/touchdictionary

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

להורדה PDF
פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

Empathy in Digital Written Communication

אבי קפלן

bottom of page