top of page

שותפות מקומית

אזרחות פעילה בתהליכי התחדשות עירונית

דנה בויטלר דיין

בהנחיית ד"ר יונה וייץ

ניהול עיצוב וחדשנות

התחדשות עירונית עוסקת בחידוש ופיתוח העיר תוך מתן דגש על אזורים ישנים בערים והתאמתם לתקנים חדשים, לאסתטיקה ולאוכלוסייה העכשווית. בשטח, יזמים משתמשים במונח זה כדי למתג פרויקטי בניה חדשה, מחוץ לעיר, שלרוב נבנים כשכונות סגורות לאוכלוסיות ספציפיות בעלות יכולת כלכלית ובפועל מייצרות סגרגציה (הפרדה, חלוקה). בהיבט החברתי תמונת המצב היא של הישארות אוכלוסייה חלשה אל מול עזיבה של אוכלוסייה חזקה, מה שגרם להזנחה של מרכזי הערים. למרות שלאחרונה קיימת נכונות של העיריות לקדם את מרכזי הערים ולהוציא לפועל פרויקטים שמשפרים ומעצימים את העיר והתושבים, בשל הזנחה רבת שנים קיים אי אמון בין התושבים לעירייה. בהיבט המקצועי תמונת המצב מציגה פערים באופן ההתייחסות להתחדשות עירונית, דבר המוביל להיעדרה של שפה משותפת בין העירייה, התושבים והיזמים. מסיבות אלו קיים פער בהבנה של מהות הפרויקטים והקריטריונים לפרויקטים מיטיבים. הרשות להתחדשות עירונית זוהתה כנקודה להתערבות המזמנת יכולת השפעה ויצירת מהלכים מלווים ומקדמים לפרויקטי ההתחדשות העירונית יחד עם התאמתם למקומיות.
הפרויקט מציע מודל מבוסס ניהול עיצוב, לפיתוח ותכנון מהלכים באופנים המושפעים ישירות מהתושבים. בעזרת המודל תוכל הרשות להתחדשות ליצור תעודת זהות מקומית ולפתח מדד לבחינת פרויקטי התחדשות עירונית מקומית באמצעות השתתפות אזרחית. המודל כולל איסוף מידע משותף במתודולוגיות שונות, גיבוש תוצרים ויצירת DNA מקומי, שיוביל לאזרחות פעילה והמשך עשייה. מתוך כך יגזרו הקריטריונים למדד שיובילו לתכנון המטיב עם התושבים.

דנה בויטלר דיין (1990) מעצבת פנים ומנהלת עיצוב העוסקת במרחבי מחייה ובאנשים החיים בהם. בויטלר בעלת תואר ראשון בעיצוב פנים, מבנה וסביבה ממכללת שנקר לעיצוב, הנדסה ואומנות. כיום עובדת בויטלר בסטודיו לעיצוב פנים המתווה מרחבי חיים אורבניים שונים בנוף הישראלי.

ביו / Bio

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

ilannoa.wixsite.com/touchdictionary

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

Local Partnership

דנה בויטלר דיין

bottom of page