top of page

שילוב צרכנים בתהליכים חקלאיים

ניצן חורגין

בהנחיית אייל פריד

עיצוב וטכנולוגיה

עם הגידול באוכלוסיית העולם והעלייה ברמת החיים, אנו נהנים מנגישות למזון רב ומגוון יותר. לצד זאת, האצת תהליכי אורבניזציה וקצב החיים העירוני הרחיקו את רובנו מעבודת החקלאות, ובמקום הקשר העמוק והקמאי בין האדם לפרי האדמה והעץ נותרנו עם מפגש אדיש ופונקציונלי עם פירות וירקות שהפכו לסחורות אנונימיות תחת תאורת הניאון בסופר.

בפרויקט זה ניצן מציע לעשות שימוש בהתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בחקלאות כאמצעי להידוק הקשר. על אף האופי המכני והמלאכותי שמיוחס לטכנולוגיות אלו, במסגרת הפרויקט הן מהוות אמצעי שמאפשר לנו הצרכנים לחזור להיות מודעים ומעורבים במחזור החיים של הפירות והירקות ובתהליכים שהם עוברים בדרכם לצלחת שלנו.

ניצן חורגין הוא מעצב תעשייתי בעל תשוקה לקיימות, טכנולוגיה ותודעה אנושית. ניצן עובד בשנים האחרונות כמעצב מוצר במחלקת הפיתוח בחברת אבן קיסר. לפני כן, הקים בשותפות מיזם בתחום מיזוג אוויר אישי, יצר עבודות אינטראקטיביות והציגן בגלריות ותחרויות ברחבי העולם, ניהל את הקמתן של מספר תערוכות ולקח חלק בפרויקטים שונים נוספים.

ביו / Bio

חלק מאוסף

אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2
אוסף לדוגמא 2

אתר פרויקט

מייל

לינקדאין

אינסטגרם

אתר בוגר

ilannoa.wixsite.com

לקריאה נוספת

פרויקטים נוספים
שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

שם הפרויקט שם הפרויקט - שם הפרויקט

שם הסטודנט

Farm Far Away

ניצן חורגין

bottom of page